G0A38141 (43510)

Altiplano腕錶

腕錶 G0A38141

此款式已經停產,請探索最新奢華腕錶系列

Altiplano腕錶,直徑38毫米。18K玫瑰金錶殼,鑲襯78顆圓形美鑽(約 0.7克拉)。 錶盤鑲襯735顆圓形美鑽(約 2.1克拉),搭配18K玫瑰金時標。 錶扣鑲襯23顆圓形美鑽(約 0.05克拉)。 搭載伯爵製430P超薄手動上鏈機械機芯。